News & Articles

นักโป๊กเกอร์ออนไลน์หากไม่รู้สิ่งนี้ อย่าเพิ่งเล่นโต๊ะจริง!

นักโป๊กเกอร์ออนไลน์หากไม่รู้สิ่งนี้ อย่าเพิ่งเล่นโต๊ะจริง!

สิ่งที่ผู้เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ไม่รู้ว่าก่อนถ้าไม่เคยเล่นโต๊ะจริงคือ การเล่นโต๊ะจริงนั้นจะใช้เวลาเล่นนานกว่า ได้จำนวนแฮนด์เล่นที่น้อย จึงทำให้สไตล์ผู้เล่นของโต๊ะจริงนั้นส่วนมากจะเล่นกันลูสขึ้น และดุดันขึ้น ปกติแล้วผู้เล่นที่มีพื้นฐานดีคงเล่นตามค่า SPR ดีที่หรือ Pot Odds ที่ดี แต่คุณต้องปรับตัวเมื่อเล่นโต๊ะจริง ค่า SPR ต่างๆที่คุณเอาไว้ใช้ตัดสินใจในออนไลน์นั้น ต้องอ่อนลง เพราะผู้เล่นโต๊ะจริงต่อให้เขาติด ท็อปแพร์ 2คู่ หรือเซ็ท เขาก็พร้อมจะหมดตัวและบายอินใหม่แล้ว