News & Articles

12 นิสัยที่จะทำให้คุณหมดตัวในโป๊กเกอร์

12 นิสัยที่จะทำให้คุณหมดตัวในโป๊กเกอร์

12 นิสัยที่จะทำให้คุณหมดตัวในโป๊กเกอร์

1.กินเหล้าตอนเล่น

2.ปล่อยให้มีสิ่งรบกวน  

3.ขี้บลัฟเกินไป

4.เล่นห้องใหญ่เกินแบงค์โรล

5.ชอบวัดดวง

6.เล่นไม่รู้จักเลิก

7.หัวร้อนง่าย

8.เล่นโดยไม่สนใจ Pot Odds

9.ชอบวัดกับคนเก่งกว่า

10.เล่นในเกมส์ที่ไม่ถนัด

11.ไม่วางแผนก่อนเล่น

12.เล่นหลายห้องเกินไป