News & Articles

9 นิสัยที่จะทำให้ขาดทุนจากโป๊กเกอร์

1.เล่นแบบติดนิสัยนักพนัน

2.มองผลลัพธ์ระยะสั้นเกินไป

3.เล่นตอนที่ไม่อยู่ในสภาวะที่พร้อม

4.ใช้เงินร้อนมาเล่น

5.เล่นในเกมที่ตัวเองไม่ถนัด

6.สักแต่จะเล่น โดยไม่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

7.หมกหมุ่นกับมันเกินไป จนไม่มีเวลาพักผ่อน

8.รู้สึกเป็นงานเกินไป จนลืมความสนุกสนาน

9.ไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง